ÇEVRE POLİTİKAMIZ
  • Çevreye verilebilecek olumsuz etkileri azaltmak, kirliliği önlemek,
  • Enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamak,
  • Hurda ve atıkları azaltmak, mümkünse yeniden değerlendirmek,
  • Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevreye zarar verme riski bulunan yerlerde önlemler almak ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak,
  • Yürürlükteki yasal düzenleme ve şartlara uymak ve takip etmek,
  • Çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirmek üzere temel ilkelerimizdir.
ürün katalogları
sosyal medya